Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-03-12 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:27 av den 5 mars 2015

2. Information från Film&TV Producenterna, Teaterförbundet och Dramatikerförbundet
Björn Rosengren, ordförande i Film&TV Producenterna m.fl. informerar i fråga om filmpolitik

3. Information från Statskontoret
Representanter från Statskontoret informerar om uppdraget att genomföra en utvärdering av folkbildningen

Uppdrag till Statskontoret

4. Mediefrågor (KrU3)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte delas i postfacken
Föredragningspromemoria
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Folkbildningsfrågor (KrU8)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte delas i postfacken
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor