Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:29 Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Tisdag 2015-03-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:29
Datum och tid: 2015-03-17 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:28 av den 12 mars 2015

2. Kultur för alla (KrU7)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte sänds med posten
Föredragningspromemoria
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Kulturarvsfrågor (KrU10)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor