Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:3 Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-10-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:3
Datum och tid: 2014-10-21 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:2 av den 9 oktober 2014

2. Information från Statens kulturråd
Generaldirektör Staffan Forssell informerar om verksamheten vid Statens kulturråd

3. Information från Rikantikvarieämbetet (kl. 11.30)
Riksantikvarie Lars Amreus informerar om verksamheten vid Riksantikvarieämbetet

4. Anmälan av inkommen skrivelse
Skrivelse dnr 436-2014/15

5. Arbetsplan för hösten 2014
Arbetsplan 2014-10-16 version 1

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 oktober kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 4: Skrivelse
Punkt 5: Arbetsplan