Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:30 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:30
Datum och tid: 2015-03-19 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:29 av den 17 mars 2015

2. Kulturarvsfrågor (KrU10)
Justering

Skrivningsförslag
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Information från AB Svenska Spel
Ordförande Anitra Steen och vd Lennart Käll informerar om sin verksamhet

4. Information från Radiotjänst i Kiruna AB
Vd Carl-Gustav Johansson informerar om radio- och tv-avgifter

5. Mediefrågor (KrU3)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Underlag har skickats ut tidigare
Handläggare: Ingrid Skogö

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 11.00

Bilagor