Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-03-26 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-03-26 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:31 av den 24 mars 2015

2. Mediefrågor (KrU3)
Justering

Skrivningsförslag
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Folkbildningsfrågor (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Reservationerna sänds ut onsdagen den 25 mars
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 april 2015 kl. 11.00

Bilagor