Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:32 av den 26 mars 2015

2. Kultur för alla (KrU7)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Information om Nordiska Rådets session den 25-26 mars

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 april 2015 kl. 09.30

Bilagor