Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Torsdag 2015-04-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-04-09 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:33 av den 7 april 2015

2. Kultur för alla (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag skickas ut den 8 april

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i EU under 2014
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse 2014/15:65 Årsboken om EU
Motionsutdrag
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ann Aurén

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 09.30

Bilagor