Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-05 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:35 av den 16 april 2015

2. Information i EU-frågor
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic informerar om ungdomsfrågor inför ministerrådsmöte

RådsPM DP 5
Utkast till rådets slutsatser
RådsPM DP6
Utkast till rådets slutsatser
RådsPM DP 7
Riktlinjedebatt

3. Information i EU-frågor (kl. 11.30)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om kultur- och mediefrågor inför ministerrådsmöte

Kommenterad preliminär dagordning
Utkast till slutsatser om den kulturella och kreativa sektorns samverkan
Rekommendation om kulturhuvudstäder 2019 CULT 19
Rekommendation om kulturhuvudstäder 2019 CULT 20
Riktlinjedebatt om EU:s audiovisuella politik

4. Studieresan till Köpenhamn
Program delas på bordet

5. Inkomen skrivelse
Dnr 1947-2014/15

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 09.30

Bilagor