Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-05-07 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:36 av den 5 maj 2015 delas på bordet

2. Information från Svenskt Friluftsliv
Generalsekreterare Ulf Silvander informerar om verksamheten

3. Överläggning och information i EU-frågor (kl. 10.00)
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerar inför ministerrådsmöte (idrottsfrågor)

Underlag skickas ut onsdagen den 6 maj

4. Litteratur, läsande och språk - KrU9
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Inkommen skrivelse
Dnr 2601-2014/15

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor