Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:37 av den 7 maj 2015

2. Det civila samhället - KrU11
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över
rändringsbudget för 2015 och förslag till utskottsinitiativ

Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget
Utdrag ur motioner
Föredragningspromemoria
Utdrag ur protokoll 2014/15:39 från finansutskottet angående förslag till utskottsinitiativ
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över Årsredovisning för staten

Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse 2014/15:101 Årsredovisning för staten
Föredragningspromemoria
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Inkomna skrivelser
Dnr 2627-2014/15
Dnr 2650-2014/15

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 11.00

Bilagor