Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:38 av den 19 maj 2015

2. Information i filmfrågor
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Khuhnke, Kulturdepartementet, informerar om filmfrågor

3. Yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2015
Justering

Förslag till yttrande
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Utskottets studieresor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni 2015 kl. 11.00

Bilagor