Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:4 Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Torsdag 2014-10-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:4
Datum och tid: 2014-10-23 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:3 av den 21 oktober 2014

2. Information från public service-bolagen
Vd Eva Hamilton, Sveriges Television AB, vd Cilla Benkö, Sveriges Radio AB och vd Erik Fichtelius, Utbildningsradion AB, informerar i public service-frågor

Promemoria

3. Information från Riksidrottsförbundet (kl. 10.30)
Generalsekreterare Birgitta Ljung m.fl. informerar om verksamheten

4. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Beredning och preliminär ställning

Promemoria från konstitutionsutskottet
Bilaga 1 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2013
Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden 2013
Bilaga 3 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden 2009-2012
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ann Aurén

5. Fråga om medgivande att närvara i ärenden som gäller EU-frågor

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Skrivelse dnr 472-2014/15
Skrivelse dnr 510-2014/15

7. Arbetsplan
Arbetsplanen delas på bordet
Handläggare: Ann Aurén

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 november 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Promemoria
Punkt 4: Promemoria, bilagorna 1-3, föredragningspromemoria
Punkt 5: Skrivelser