Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:40 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:40
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:39 av den 26 maj 2015

2. Litteratur, läsande och språk - (KrU9)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Politik för det civila samhället inklusive idrott samt trossamfund - (KrU11)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 09.30

Bilagor