Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:41 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:41
Datum och tid: 2015-06-04 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:40 av den 2 juni 2015

2. Litteratur, läsande och språk - (KrU9)
Justering

Skrivningsförslag
Handläggare: Ann Aurén

3. Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund - (KrU11)
Justering

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Inkommen skrivelse
Dnr 2806-2014/15

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni 2015 kl. 09.30

Bilagor