Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:42 Torsdag 2015-06-11 kl. 09:30

Torsdag 2015-06-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:42
Datum och tid: 2015-06-11 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2014/15:41 av den 4 juni 2015

2. Resefrågor

3. Reserapport från Köpenhamn

Reserapport delas på bordet
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om upphovsrätt

Föredragningspromemoria
Handläggare: Ann Aurén

5. Bemyndigande i EU-ärenden

6. Bemyndigande att justera dagens protokoll

7. Inkommen skrivelse
Dnr 2850-2014/15

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 september 2015 kl. 09.30

Bilagor