Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2014-11-04 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:4 av den 23 oktober 2014

2. Information om budgetpropositionen 2015
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om regeringens budgetförslag (Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid)

3. Aktuella EU-frågor
Föredragningspromemoria
Informationsmaterial Riksdagen och EU

4. Inkommen skrivelse
Skrivelse dnr 721-2014/15

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 november 2014 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Föredragningspromemoria, informationsmaterial Riksdagen och EU
Punkt 4: Skrivelse