Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2014-11-13 kl. 09:45

Torsdag 2014-11-13 kl. 09:45

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2014-11-13 09:45
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:5 av den 4 november 2014

2. Information från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
Ställföreträdande generaldirektör Eva Theisz m.fl. informerar om myndighetens verksamhet

3. Information i EU-frågor (kl. 10.15)
Statssekreterare Per Olsson informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmöte
Kommenterad preliminär dagordning (kultur och audiovisuella frågor)
Utkast till slutsatser om audiovisuell politik
Utkast till slutsatser om arbetsplan för kultur
Utkast till slutsatser om delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet
Diskussionsunderlag om stöd från kulturella och kreativa sektorn

4. Information i EU-frågor (kl. 10.45)
Idrottsminister Gabriel Wikström informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmöte
Kommenterad preliminär dagordning (idrott)
Utkast till slutsatser om idrott
Diskussionsunderlag Idrott och fysisk aktivitet i skolan

5. Inkommen skrivelse
Skrivelse dnr 746-2014/15

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 november 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Kommenterad dagordning, utkast till slutsatser och diskussionsunderlag
Punkt 4: Kommenterad dagordning, utkast till slutsatser och diskussionsunderlag
Punkt 5: Skrivelse