Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2014-11-18 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Medgivande att närvara

2. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:6 av den 13 november 2014

3. Information i spelfrågor
Civilminister Ardalan Shekarabi informerar om spelfrågor

4. Budgetberedningen

Handläggare: Ann Aurén

5. Förslag till ramar för 2015 (prop. 2014/15:1)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur propositionen
Motion 2014/15:3002 (M, C, FP, KD)
Motion 2014/15:3003 (SD)
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ingrid Skogö

6. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid - KrU1
Proposition 2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 utgiftsområde 17 samt motioner väckta under allmänna motionstiden

Beredning och preliminär ställning

Föredragningspromemoria
Förslag till disposition
Anslagstabell

Handläggare: Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö

7. Inkommen skrivelse
Skrivelse dnr 839-2014/15

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 november 2014 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll
Punkt 5: Utdrag ur propositionen, motioner och föredragningspromemoria
Punkt 6: Föredragningspromemoria, förslag till disposition och anslagstabell
Punkt 7: Skrivelse