Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Torsdag 2014-11-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2014-11-20 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:7 av den 18 november 2014

2. Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2015 (KrU1)
Justering

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Information från Nämnden för statligt stöd till trossamfund (kl. 9.30)
Generalsekreterare Åke Göransson m.fl. informerar om verksamheten
PPT-presentation

4. Information från Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (kl. 10.00)
Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund informerar i fråga om scenkonstpensionerna

5. Information från Svensk Scenkonst (kl. 10.30)
Svensk Scenkonst informerar i fråga om bl.a. scenkonstpensionerna

6. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Utdrag ur rapport från riksdagen 2014/15:RFR2
Motion 2014/15:2895 Aron Emilsson (SD), yrkande 2
Disposition

Handläggare: Ann Aurén och Ingrid Skogö

7. Fråga om överlämnande av motionsyrkande till arbetsmarknadsutskottet
Motion 2014/15:2575 Ulf Kristersson m.fl (M, C, FP, KD), yrkande 9

8. Inkommen skrivelse
Skrivelse dnr 896-2014/15

9. Arbetsformer

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 november 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Förslag till yttrande
Punkt 3: PPT-presentation
Punkt 6: Föredragningspromemoria, utdrag, motion och disposition
Punkt 7: Motion
Punkt 8: Skrivelse