Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-11-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2014-11-25 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:8 av den 20 november 2014

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria

Motion 2014/15:2358 yrkandena 1 och 6 (M, C, FP, KD)
Motion 2014/15:2895 yrkande 1 (SD)
Motion 2014/15: 2900 (SD)
Motion 2014/15:2944 yrkandena 4 och 5 (SD)
Motion 2014/15:2960 yrkande 11 (SD)
Motion 2014/15:2987 yrkande 5 (M, C, FP, KD)

Disposition
Anslagstabell

Handläggare: Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 november 2014 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Föredragningspromemoria, motioner, disposition och anslagstabell