Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:1 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1
Datum och tid: 2015-09-22 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Val av ordförande

2. Information om budgetpropositionen 2016
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om förslagen i budgetproposition 2016 (kultur, medier och civila samhället)

3. Information om budgetpropositionen 2016 (kl. 11.30)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic informerar om förslagen i budgetpropositionen 2016 (folkbildning och ungdomsfrågor)

4. Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (KrU2)
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2014/15:117
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Nordiskt idrottsmöte
Dnr 3364-2014/15

6. Anmälan av inkomna skrivelser
Skrivelse dnr 3348-2014/15
Skrivelse dnr 3374-2014/15
Skrivelse dnr 15-2015/16
Skrivelse dnr 16-2015/16

7. Höstens planering

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 9.30

Bilagor