Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Torsdag 2016-02-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16
Datum och tid: 2016-02-11 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:15 av den 28 januari 2016

2. Information från Statens kulturråd
Generaldirektör Staffan Forsell m.fl. informerar om arbetet med kulturella och kreativa näringar

3. Civila samhället (KrU6)
Beredning

Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Inkomna skrivelser
Dnr 1218-2015/16
Dnr 1325-2015/16

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträdet
Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 11.00

Bilagor