Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Torsdag 2015-10-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2
Datum och tid: 2015-10-01 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:1 av den 22 september 2015

2. Information från Riksarkivet
Riksarkivarier Björn Jordell informerar om Riksarkivets verksamhet

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 64-2015/16
Dnr 77-2015/16

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 oktober 2015 kl. 11.00


Bilagor