Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-04-14 09:30
Plats: RÖ5-37 OBS! Bostadsutskottets f.d. sammanträdesrum

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:23 av den 5 april 2016

2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning

Skrivelse 2015/16:75
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i EU under 2015
Beredning

Skrivelse 2015/16:115
Motion 2015/16:3360
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Inkommen skrivelse
Dnr 1863-2015/16

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april 2016 kl. 11.00

Bilagor