Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-05-17 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:26 av den 10 maj 2016

2. Överläggning och information i EU-frågor
Inför ministerrådsmötet (kultur- och mediefrågor)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

PM överläggning rådsslutsatser Europeana
Utkast till rådsslutsatser
PM information audiovisuella frågor
Diskussionsunderlag audiovisuella frågor

3. Överläggning och information i EU-frågor
Inför ministerrådsmötet (ungdomsfrågor)
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic

PM överläggning rådsslutsatser ungdomsfrågor
PM information ungdomsfrågor
Utkast till rådsslutsatser ungdomsfrågor
Diskussionsunderlag ungdomsfrågor

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09.30

Bilagor