Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-05-19 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:27 av den 17 maj 2016

2. Information i EU-frågor
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerar inför ministerrådsmöte (idrottsfrågor)

PM överläggning rådsslutsatser stora idrottsevenemang
Utkast till rådsslutsatser
PM information styrning inom idrotten

3. Information om arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Utredaren Erik Fichtelius informerar om arbetet med en nationell biblioteksstrategi

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor