Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-05-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:28 av den 19 maj 2016

2. Förutsättningar för svensk film (KrU11)
Justering

Skrivningsförslag
Reservationerna skickas ut på måndag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Yttrande till finansutskottet över Vårändringsbudget för 2016
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Information från säkerhetsenheten
Biträdande säkerhetschef Anna-Karin Jonsson informerar inför utskottets utrikes resor

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.30

Bilagor