Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3
Datum och tid: 2015-10-13 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:2 av den 1 oktober 2015

2. Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring (KrU2)
Justering

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Förslag till ramar för 2016 (prop. 2015/16:1)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur propositionen
Utdrag ur motion 2015/16:3043 (M)
Utdrag ur motion 2015/16:761 (SD)
Utdrag ur motion 2015/16:3223 (C)
Utdrag ur motion 2015/16:3244 (FP)
Utdrag ur motion 2015/16:2512 (KD)
Föredragningspromemoria

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Fråga om kulturutskottets studieresor

5. Planeringsfrågor
Arbetsplan

6. Anmälan av inkommen skrivelse
Dnr 157-2015/16

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 oktober 2015 kl. 11.00

Bilagor