Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-06-09 kl. 09:30

Torsdag 2016-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-06-09 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:29 av den 24 maj 2016

2. Information om supporterkultur
Agneta Blom, tidigare samordnare för en positiv supporterkultur, m.fl. informerar i frågor som gäller supporterkultur

3. Information från International Sami Film Institute
Direktör Anne Lajla Utsi m.fl. informerar om verksamheten

4. Inkomna skrivelser
Dnr 2323-2015/16
Dnr 2448-2015/16

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2016 kl. 09.30

Bilagor