Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2016-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-06-16 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2015/16:30 av den 9 juni 2016

2. Information från säkerhetsenheten
Biträdande säkerhetschef Anna-Karin Jonsson informerar inför utskottets utrikes resor

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Inkommen skrivelse
Dnr 2504-2015/16

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 11.00

Bilagor