Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:32 Onsdag 2016-08-24 kl. 12:00

Onsdag 2016-08-24 kl. 12:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32
Datum och tid: 2016-08-24 12:00
Plats: RÖ 7-35

1. Protokoll för kännedom
Protokoll 2015/16:31 av den 16 juni 2016

2. Kommissionens förslag om ändring av beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020-2033
Subsidiarietetsprövning. Ev. beslut

COM(2016) 400 - 445/2014/EU
COM(2016) 400 - 445/2014/EU bilaga
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Inkomna skrivelser
Dnr 2765-2015/16
Dnr 2947-2015/16

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde


Bilagor