Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2015/16:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4
Datum och tid: 2015-10-20 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:3 av den 13 oktober 2015

2. Yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för budgetåret 2016
Justering

Förslag till yttrande bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Beredning och preliminär ställning

Promemoria från konstitutionsutskottet
Bilaga 1 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2014
Bilaga 2 Förteckning över avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2014 per politikområde
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ann Aurén

4. Fråga om kulturutskottets studieresor

5. Inkommen skrivelse
Dnr 314-2015/16

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 9.30

Bilagor