Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Information om budgetpropositionen 2017
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om förslagen i budgetpropositionen 2017 (kultur, medier och civila samhället)

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om regeringens bedömning

Subsidiaritetsprövning. Beredning

KOM(2016) 543 slutlig
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 2958-2015/16
Dnr 3017-2015/16
Dnr 3121-2015/16

4. Höstens planering

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 september 2016 kl. 9.30

Bilagor