Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Torsdag 2016-11-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-17 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:9 av den 15 november 2016

2. Information från Kulturskoleutredningen
Information om utredningens förslag (SOU 2016:69)

SOU 2016:69

3. Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (KrU2)
Beredning

Proposition 2016/17:8
Föredragningspromemoria

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00

Bilagor