Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-11-29 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:11 av den 24 november 2016

2. Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (KrU2)
Justering

Skrivningsförslag

Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00

Bilagor