Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:12 av den 29 november 2016

2. Information från Medieutredningen
Utredaren Anette Novak informerar om utredningens förslag (SOU 2016:80)

SOU 2016:80

3. Kommissionens arbetsprogram för 2017
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning

Protokollsutdrag från utrikesutskottet
Promemoria om kommissionens arbetsprogram 2017
Faktapromemoria 2016/17 FPM30
KOM(2016) 710 slutlig
KOM(2016) 710 bilaga 1
KOM(2016) 710 bilaga 2
KOM(2016) 710 bilaga 3
KOM(2016) 710 bilaga 4
KOM(2016) 710 bilaga 5

Föredragande: Ann Aurén

4. Reseberättelse från Sydafrika

Reseberättelse delas på bordet

5. Inkomna skrivelser
Dnr 660-2016/17
Dnr 688-2016/17
Dnr 695-2016/17

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 9.30

Bilagor