Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Tisdag 2016-12-13 kl. 09:30

Tisdag 2016-12-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2016-12-13 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:13 av den 8 december 2016

2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)
Beredning

Proposition 2016/17:35
Motionshäfte
Föredragningspromemoria

Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Reseberättelse från Sydafrika
Reseberättelse

4. Inkomna skrivelser
Dnr 751-2016/17
Dnr 768-2016/17

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 januari 2017 kl. 9.30

Bilagor