Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:15 Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Torsdag 2017-01-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:15
Datum och tid: 2017-01-12 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:14 av den 13 december 2016

2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor