Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-24 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:15 av den 12 januari 2017

2. En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Information om EU-frågor
Kulturråd Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (kultur, medier och idrott)

Promemoria

4. Kultur för alla (KrU5)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

5. Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till konstitutionsutskottet
Motion 2016/17:340 av Robert Hannah (L) yrkandena 3 och 4

6. Inkommen skrivelse
Dnr 1037-2016/17

7. Vårens planering

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00

Bilagor