Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:17 Torsdag 2017-02-02 kl. 09:30

Torsdag 2017-02-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17
Datum och tid: 2017-02-02 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:16 av den 24 januari 2017

2. Information om EU-frågor
Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor (ungdom)

3. Kultur för alla (KrU5)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

4. Proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Fråga om yttrande till utbildningsutskottet
Beredning

Propositionen
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Ann Aurén

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor