Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:17 av den 2 februari 2017

2. Kultur för alla (KrU5)
Justering

Skrivningsförslag
Ett särskilt yttrande delas på bordet
Föredragande Maria Ljungkvist

3. Yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

4. Civila samhället (KrU4)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

5. Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Inkomna skrivelser
Dnr 1211-2016/17
Dnr 1213-2016/17

7. Reserapport Kanada
Reserapport

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 februari 2017 kl. 09.30

Bilagor