Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-23 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:18 av den 14 februari 2017

2. Information från El Sistema
Ordförande Helena Wessman m.fl. infomerar om verksamheten

3. Civila samhället (KrU4)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Kultur för barn och unga (KrU8)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Inkommande skrivelser
Dnr 1279-2016/17
Dnr 1287-2016/17
Dnr 1299-2016/17
Dnr 1316-2016/17

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 11.00

Bilagor