Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 09:30

Torsdag 2016-09-29 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-29 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:1 av den 27 september 2016

2. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv
Fortsatt beredning. Ev. beslut.

KOM(2016) 543 slutlig
Föredragningspromemoria
Regeringens bedömning

Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 11.00

Bilagor