Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:20 Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:20
Datum och tid: 2017-02-28 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:19 av den 23 februari 2017

2. Marknäten och public service (KrU7)
Beredning

Skrivelse
Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2016:18
Motioner
Föredragningspromemoria

Föredragande Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor