Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-03-14 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:20 av den 28 februari 2017

2. Civila samhället (KrU4)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information från kultur- och demokratiministern (kl. 11.15)
Kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om kulturarvspropositionen

Proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik

5. Information från Riksantikvarieämbetet (kl. 11.45)
Riksantikvarie Lars Amreus m.fl., Riksantikvarieämbetet, informerar med anledning av kulturarvspropositionen

6. Mediefrågor (KrU7)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist

7. Inkommen skrivelse
Dnr 1425-2016/17

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00

Bilagor