Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:22 Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:22
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:21 av den 14 mars 2017

2. Information från Statskontoret
Information om myndighetsanalys avseende Riksarkivet och Konstnärsnämnden

Myndighetsanalys av Riksarkivet
Myndighetsanalys av Konstnärsnämnden

3. Information från kultur- och demokratiministern (kl. 11.30)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om halvtidsöversynen med public service-företagen

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00-12.00 (Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen)

Bilagor