Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:23 Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-03-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-03-23 10:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning om framtidens public service

- Program
- Deltagarlista (delas vid utfrågningen)

Bilagor