Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokollen
2016/17:22 av den 21 mars 2017 och
2016/17:23 av den 23 mars 2017

2. Mediefrågor (KrU7)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Information från Konstnärsnämnden (kl. 11.00)
Direktör Ann Larsson m.fl. informerar om verksamheten

4. Information från Riksförbundet Sveriges museer (kl. 11.30)
Ordförande Maria Jansén och generalsekreterare Mats Persson informerar med anledning av kulturarvspropositionen

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 09.30

Bilagor