Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:25 Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:25
Datum och tid: 2017-04-06 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:24 av den 28 mars 2017

2. Information från Svenska institutet
Generaldirektör Annika Rembe m.fl. informerar om verksamheten

3. Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

4. Konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)
Beredning

Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Inkomna skrivelser
Dnr 1595-2016/17
Dnr 1668-2016/17

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 09.30

Bilagor