Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Torsdag 2017-04-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-04-27 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2016/17:26 av den 20 april 2017

2. Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Lindh Sjöström

3. Skrivelse 2016/17:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (KrU2y)
Yttrande till konstitutionsutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

4. Skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016
Yttrande till utrikesutskottet
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Ann Aurén

5. Kulturarvsfrågor (KrU9)
Beredning

Proposition 2016/17:116
Motioner
Föredragningspromemoria
Föredragande: Maria Ljungkvist


6. Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)
Fortsatt beredning

Föredragningspromemoria
Föredragande: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 09.30

Bilagor